Sự kiện và hoạt động nội bộ

Bài viết mới
Hình ảnh nhóm sản phẩm Tuyển dụng Giám sát vùng (Quản lý dịch vụ)
Tuyển dụng Giám sát vùng (Quản lý dịch vụ)
Tuesday, 22/11/2022 | 11:15 AM
HNK SERVICES tuyển dụng 10 Giám sát vùng (Quản lý dịch vụ) trên toàn quốc làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hình ảnh nhóm sản phẩm Dịch vụ bảo dưỡng sàn
Dịch vụ bảo dưỡng sàn
Friday, 18/11/2022 | 08:36 PM
HNK SERVICES giới thiệu dịch vụ bảo dưỡng sàn (đánh sàn, mài sàn, phủ bóng sàn)

Hình ảnh nhóm sản phẩm Dịch vụ vệ sinh giặt ghế
Dịch vụ vệ sinh giặt ghế
Friday, 18/11/2022 | 12:43 PM
Tư vấn và giới thiệu dịch vụ vệ sinh giặt ghế

Hình ảnh nhóm sản phẩm Dịch vụ vệ sinh giặt thảm
Dịch vụ vệ sinh giặt thảm
Friday, 18/11/2022 | 12:42 PM
giới thiệu và tư vấn dịch vụ vệ sinh giặt thảm

Hình ảnh nhóm sản phẩm Nên sử dụng dịch vụ làm sạch vệ sinh duy trì hay tuyển dụng tạp vụ nội bộ?
Nên sử dụng dịch vụ làm sạch vệ sinh duy trì hay tuyển dụng tạp vụ nội bộ?
Thursday, 17/11/2022 | 07:32 PM
Vì sao nên lựa chọn thuê ngoài dịch vụ làm sạch, vệ sinh thay vì tự tuyển dụng nhân viên tạp vụ và quản lý nhân viên tạp vụ

Hình ảnh nhóm sản phẩm Quy trình thực hiện
Quy trình thực hiện
Wednesday, 16/11/2022 | 03:52 PM
Quy trình thực hiện chăm sóc cây xanh

Xem toàn bộ tin tức