Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ

 Để đảm bảo quá trình cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn đồng bộ trên toàn hệ thống, HNK SERVICES áp dụng 06 tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ:

 

I. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ: Tuyển dụng

- Để đảm bảo dịch vụ cung cấp cho khách hàng, HNK SERVICES áp dụng tiêu chuẩn tuyển dụng như sau:

- Những nhân viên làm sạch của HNK SERVICES cung cấp cho khách hàng đều được sàng lọc theo mô hình phễu lọc như sau:

 

II. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ: Đào tạo

- Sau khi bộ phận nhân sự sàng lọc nhân sự đủ điều kiện làm việc sẽ được đào tạo hội nhập nghề VSCN tại văn phòng và các nhân viên làm sạch đảm bảo nắm được:

  • Nắm được các nguyên tắc làm sạch cơ bản
  • Hiểu biết về mô tả công việc của nhân viên làm sạch, các công việc thực hiện duy trì làm sạch hàng ngày, định kỳ
  • Nhân viên nắm được các nội quy, quy định tại nơi làm việc

Tất cả nhân sự được tuyển dụng & điều động xuống làm việc tại dự án đều được đánh giá sau 07 ngày làm việc để sàng lọc , nhân sự không đáp ứng được yêu cầu công việc sẽ được luân chuyển sang dự án khác / trả về văn phòng tiếp tục đào tạo

- Quy trình đào tạo của nhân viên làm sạch của HNK như sau:

 

Nhân viên làm sạch của HNK SERVICES được huấn luyện theo Quy trình làm sạch đồng bộ trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm về Quy trình và các biểu mẫu của chúng tôi Tại Đây

 

III. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ: Máy móc và công cụ dụng cụ, hóa chất

HNK SERVICES cung cấp các loại máy móc và công cụ dụng cụ, thiết bị & hóa chất làm sạch theo từng loại hình dịch vụ, đảm bảo công nhân có đầy đủ máy móc và công cụ, thiết bị làm sạch

- Máy móc làm sạch: HNK SERVICES sử dụng các loại máy móc có tiếng trên thị trường, đảm bảo về mặt hiệu năng và công suất phù hợp với từng dự án

- Công cụ dụng cụ và thiết bị làm sạch: HNK SERVICES cung cấp đầy đủ công cụ, dụng cụ & thiết bị đảm bảo cho công nhân thực hiện đúng quy trình làm sạch

- Hóa chất vệ sinh: HNK SERVICES cung cấp đầy đủ các loại hóa chất thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng & cam kết không làm hư hại trang thiết bị tài sản của khách hàng.

IV. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ: Phương án cung cấp dịch vụ

Phương án cung cấp dịch vụ (Phương án làm sạch) là kim chỉ nam để thực hiện các công việc một cách đầy đủ, chủ động nhất tại từng dự án.

HNK SERVICES áp dụng phương án cung cấp dịch vụ thông qua 04 tài liệu vận hành tại dự án như sau:

- Với mỗi công trình, HNK SERVICES xây dựng phương án làm sạch để quy định phương án cung cấp dịch vụ

- Sau đó căn cứ từng vị trí trên phương án, sẽ có bản timeline công việc cho từng vị trí

- Giám sát dịch vụ sẽ căn cứ vào các Checklist vị trí công việc để kiểm soát các công việc theo timeline của từng nhân sự

- Tất cả các phát sinh tại công trình được ghi lại bằng Nhật ký công trình để tổng hợp đầy đủ các thông tin

 

V. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ: Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ  

HNK SERVICES áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ thông qua 02 kênh:

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ từ đội ngũ thanh tra, giám sát vùng

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ thông qua việc đánh giá trực tiếp của khách hàng

 

VI. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ: Hệ thống báo cáo và phối hợp với khách hàng

-   Hệ thống báo cáo, công tác phối hợp giữa HNK & khách hàng

 

-   Các nội dung phối hợp, báo cáo và trao đổi với khách hàng:

  • Ngay sau khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ làm sạch. Khách hàng cung cấp cho HNK SERVICES toàn bộ nội quy, quy định tại nơi làm việc để HNK đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên thực hiện theo (về giờ giấc hoạt động, nội quy làm việc ..)
  • Khách hàng cử một người đầu mối chỉ đạo lực lượng làm sạch của HNK SERVICES. Hàng tuần họp và đánh giá chất lượng dịch vụ để  HNK SERVICES điều chỉnh kịp thời ( HNK có mẫu đánh giá dịch vụ làm sạch)
  • HNK SERVICES sẽ đào tạo bổ sung cho nhân viên tại dự án, trước khi đào tạo sẽ gửi kế hoạch, báo cáo và xin ý kiến của khách hàng sau đó mới tiến hành đào tạo tại mục tiêu cho nhân viên (đào tạo nghiệp vụ làm sạch, đào tạo xử lý các vết bẩn tồn đọng..)
  • Trước khi triển khai dịch vụ HNK SERVICES sẽ thống nhất với khách hàng về các biểu mẫu báo cáo ( báo cáo ngày, tuần, tháng.) để HNK SERVICES báo cáo theo đúng yêu cầu
  • Mọi thay đổi của phương án làm sạch sẽ được thống nhất với khách hàng trước khi triển khai cung cấp dịch vụ.

Trên đây là sáu (06)  tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ của HNK SERVICES với mong muốn mang lại dịch vụ hoàn hảo nhất đến với Quý Khách hàng. Trong tương lai, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến và cập nhật những phương pháp tối ưu nhất, cùng đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt tình & trách nhiệm.